Muốn hạnh phúc trong tình yêu hãy cho đi nhiều hơn, hãy tha thứ, hãy thông cảm, và hãy yêu thương nhiều hơn.
Style Nàng Thơ nhẹ nhàng mong manh như này có đủ làm đốn tim các bạn không nào ?

_______________
• FB: Han Photography
• P: ‭(+84) 375435200
• IG: @hoanganhphoto