??? ??̉? ??̆? ?̂́? ???́?? ??̀ ??? ????̣̂? ??̛̀? ???̂́?. ???̛?? ??̂? ??̉? ??? ??̀? ??̛́? ??̀ ??̂? ????̣̂? ??̛̀? ???̂́?. ???̛̃? ???̛̃?? ??? ???̛?̛̀? ????̣̂? ??̛̀? ???̂́? ???́?? ?? ??́?? ???? ??̣̂? ???̂̉? ???̉…?
_______________
Liên Hệ Chụp Ảnh Nàng Thơ ở BMT
Hoàng Anh Studio  – Tiệm Ảnh Thời Thanh Xuân
Phone: 037.543.5200 ( Hoàng Anh – Chú Han )
Địa chỉ: 69 Vạn Xuân , P.Tân Thành , BMT

• FB: Han Photography
• P: ‭0375435200
• IG: @hoanganhphoto
• Add: 69 Vạn Xuân, BMT